Вернуться на карту ↩

Решение по делу № 22а -1968-2006

РІШЕННЯ    ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

2006 року жовтня місяця 02 дня Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Полтавської області в складі:

Головуючого:                     Чернова СІ.

Суддів: Петренка В.М., Акопян В.І.    при секретарі   -   Ткаченко Т.І.     з участю адвоката -позивача- ОСОБА_1 представника позивача - ОСОБА_2 відповідача - представника відповідача -   Бочкової А.Ю.      третьої особи -представника третьої особи -   Чеха С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Полтаві цивільну справу за апеляційною скаргою позивача ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_2 на рішення місцевого Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 02 червня 2005 року по справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Агрофірми «Сади України» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди,-

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням     місцевого     Миргородського     міськрайонного суду Полтавської області від 02 червня 2005 року в позові ОСОБА_1 до ТОВ «Сади України» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди - відмовлено за недоведеністю позовних вимог.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2 просять рішення скасувати з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які беруть участь у справі, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 307 ЦПК України за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 309 ЦПК України підставами для скасування рішення суду першої інстанції І ухвалення нового рішення або зміни рішення є невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального абопроцесуального права.

Постановляючи рішення про відмову в задоволені позову суд першої інстанції зазначив, що в процесі тривалого розгляду справи по суті сторона позивача, всупереч положенням ст.ст. 10, 11, 60 ЦПК України, не надала суду доказів того, що відповідач прямо чи опосередковано вчинив такі дії, наслідком яких стало заподіяння позивачу майнової і моральної шкоди.

З такими висновками суду першої інстанції колегія суддів погодитися не може за таких підстав.

Судом установлено, що між позивачем і відповідачем укладено договір майнового найму від 23 червня 2005 року згідно якого позивачОСОБА_1 зобов'язався надати наймачу - відповідачу по справі ТОВ «Сади України» ІОО(сто) вуликів з метою біологічного запиленнябджолами дільниць гібридизації в період з   10 липня по 30 серпня 2005 року з оплатою в розмірі 80 грн. за одну бджолосім'ю (а.с. 13-14).

На виконання укладеного договору позивач ОСОБА_1 14 липня 2005 року вивіз в лісосмугу біля поля № 7 пасіку в кількості 100(сто)бджолосімей для запилення гібриду соняшника і 18 липня 2005 року встановлена масова загибель бджіл внаслідок отруєння фосфорорганічними отрутохімікатами, що стверджується актом від 18 липня 2005 року складеного в присутності представника відповідача -ТОВ Агрофірми «Сади України» Маюри В.А., який за вказівкою керівництва ТОВ Агрофірми «Сади України», з метою ухилення від цивільно-правової відповідальності відмовився підтвердити викладені в акті відомості своїм підписом (а.с. 16-18,19,20,270-272).

Згідно експертизи Полтавської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини № 2305 від 19 липня 2005 року бджоли позивачаОСОБА_1 отруєні фосфорорганічними отрутохімікатами (а.с. 19).

Із висновків експертизи Миргородської районної державної лабораторії ветеринарної медицини №44 від 20 липня 2005 року випливає, що бджоли, які належать ОСОБА_1 отруєні фосфорорганічними сполуками ( а.с. 20 ).

Із довідки державного підприємства «Дібрівський кінний завод №62» та ТОВ «Сади України» вбачається, що на полі № 7 гібридизації соняшника в період з 01 квітня по 23 липня 2005 року проводилися агротехнічні і агрохімічні заходи в ході яких проводилося оприскуваннясоняшника ядохімікатами та гербіцидами «Харнес», «Гезагард» і «Карате» ( а.с. 60, 152,170 ).

Згідно експертизи Полтавської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини №2305 від 19 липня 2005 року бджоли позивачаОСОБА_1 отруєні фосфорорганічними отрутохімікатами ( а.с. 19 ).

Із висновку експертизи Миргородської районної державної лабораторії ветеринарної медицини № 44 від 20 липня 2005 року випливає, що бджоли, які належать ОСОБА_1 отруєні фосфорорганічними сполуками ( а.с. 20 ).

Колегія суддів не може прийняти висновок експертизи Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини Української академії аграрних   наук   від   03 серпня 2005 року (а.с. 32)   як доказ   на заперечення відповідача, оскільки зразки суцвіття соняшника були відібрані   працівниками   відповідача   без   участі   позивача.   Крім   того,   у висновку зазначено, що строк дії експертизи визначено в один місяць.

Згідно ст.30 Закону України «Про бджільництво» забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що

можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору. Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь.

Із змісту ч.2 ст. 37 Закону України «Про бджільництво» випливає, що фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичного препарату.

Відповідно до п.7.1.2 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30 січня 2001 року і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2001 року за № 131 /5322 власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця ( у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл.

Згідно ч.2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а   за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК ).

Позивач ОСОБА_1 відповідно до укладеного договору виконав своє зобов'язання і вивіз пасіку в кількості 100 (сто) вуликів (бджолосімей), які з вини відповідача - ТОВ «Сади України» загинули, завдавши позивачу матеріальної і моральної шкоди.

Згідно ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно   до   ч.1 ст.1167   ЦК   України   моральна   шкода,   завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю,   відшкодовується   особою,   яка   її   завдала,   за   наявності вини.

Таким чином, в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що позовні вимоги позивача ґрунтуються на законі і підлягають частковому задоволенню.

Згідно висновку Державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» інституту бджільництва ім.. П.І.Прокоповича Української Академії аграрних наук загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок загибелі льотної бджоли позивача ОСОБА_1 становить 636 грн. з розрахунку на одну бджолину сім'ю (а.с. 21 ).

З відповідача - ТОВ «Сади України» належить стягнути на користь ОСОБА_1 63 600 грн. 00 коп. майнової шкоди.

Крім того, неправомірними діями відповідача позивачу ОСОБА_1 завдана моральна шкода, яка полягає в душевних хвилюваннях, порушенні звичного стану, втрати майна на велику суму і необхідністю його відтворення, втрати великих неотриманих доходів.

З урахуванням обставин справи, виваженості та справедливості, колегія суддів вважає, що з відповідача слід стягнути на користь позивача 10 000 грн. 00 коп. моральної (немайнової) шкоди.

Крім того, з відповідача на користь позивача слід стягнути 644 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору (державного мита) та на користь держави 30 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в суді.

На підставі ст.ст. 11, 509, 1166, 1167 ЦК України, ст.ст. ЗО, 37 Закону України «Про бджільництво», керуючись ст.ст. 307,309,316, 317, 319 ЦПК України колегія суддів судової палати у цивільних справах,-

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_2 задовольнити частково.

Рішення місцевого Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 02 червня 2006 року скасувати та ухвалити нове рішення.

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити частково

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Агрофірми «Сади України» ( Харківська область, Кегичевський район,с.Красне; 61070, м.Харків, вул. Академіка ПроскуриД) на користь ОСОБА_1 63 600 грн. 00 коп. (шістдесят три тисячі шістсот гривень 00 коп.) майнової шкоди; 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч 00 коп.) моральної (немайнової) шкоди та 644 грн.50 коп.(шістсот сорок чотири гривні 50 коп.) - витрат по сплаті судового збору (державного мита), а всього 74 244 грн. 50 коп. ( сімдесят чотири тисячі гривні двісті сорок чотири гривні 50 коп.).

Стягнути з ТОВ Агрофірми «Сади України» на користь держави 30 грн. 00 коп. (тридцять гривень 00 коп.) - витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в суді.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення.

На рішення Апеляційного суду Полтавської області може бути подана касаційна скарга безпосередньо до Верховного Суду Українипротягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ - суддя - підпис

СУДДІ - підписи Згідно: