Вернуться на карту ↩

Решение по делу № 22-1617/2009

РІШЕННЯ  

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2009 року м. Вінниця

Колегія суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Вінницької області в складі:

Головуючого: Вавшка B.C.,  

Суддів: Іващука В.А., Колоса С.С.,  

При секретарі: Ставнійчук С.В.,  

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 14.05.2009 року за позовом ОСОБА_3 до Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» (надалі АП НВП «Візит»), приватного підприємця ОСОБА_4 про стягнення матеріальної та моральної шкоди;

встановила:

ОСОБА_3 звернулася до АП НВП «Візит» і приватного підприємця ОСОБА_4 з позовом про стягнення матеріальної шкоди, упущеної вигоди та моральної шкоди. Позов мотивувала тим, що проведені відповідачем 27-28 квітня 2007 року авіаційно-хімічні роботи по обробці пестицидами озимого ріпаку викликали загибель належних їй 22 бджолосімей. Вказані роботи були проведені з грубими порушеннями санітарних правил та вимог законодавства щодо таких робіт, що і спричинило позивачці збитки в сумі 17 559 грн. та моральну шкоду в сумі 1650 грн.

Рішенням Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 14.05.2009 року в задоволенні позову ОСОБА_3 до АП НВП «Візит» відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням, ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким задовольнити її позов в повному обсязі. Скаргу мотивувала тим, що судом першої інстанції були порушені норми матеріального та процесуального права : суд не повно та не всебічно дослідив всі наявні в справі докази та дійшов помилкових висновків щодо відсутності в діях відповідачів вини, а також не застосував норми матеріального права, які підлягали застосуванню відповідно до виниклих правовідносин.

Перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у межах заявлених вимог та доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити .

Згідно ст.1 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільної справи з метою захисту порушення, невизнаних, або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно частинам 1 та 2 ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.

Обгрунтованим є рішення, яке ухвалено на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджені тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні.

Судом першої інстанції встановлено та не оспорювалось сторонами, що 27-28 квітня 2007 року АП НВП «Візит» здійснювало авіаційно-хімічні роботи: обробка хімічними речовинами (пестицидами) озимого ріпаку. Безпосереднім виконавцем цих робіт на підставі договору з відповідачем був приватний підприємець ОСОБА_4

В ці самі дні у позивачки загинуло 23 бджолосім'ї через отруєння синтетичним піретроїдом - «Децис».

Суд прийшов до висновку, що між проведеними АП НВП «Візит» авіаційно-хімічними роботами, виконавцем яких був приватний підприємець ОСОБА_4 та фактом загибелі бджолосімей ОСОБА_3 відсутній причинний зв'язок, оскільки оброблювані рослини ріпаку знаходились в стадії бутонізації і, відповідно до наданих відповідачем документів, для обробки полів використовувався не препарат «Децис», а синтетичний піретроїд «Карате».

З таким висновком погодитись неможливо, оскільки він зроблений без всебічного дослідження та аналізу наявних у справі доказів, без застосування норм матеріального права, які регулюють виниклі правовідносини та з порушенням норм процесуального права.

Так, колегією суддів було встановлено, що АП НВП «Візит» здійснювало авіаційно-хімічні роботи по обробці озимого ріпаку пестицидами. Безпосереднім виконавцем цих робіт є приватний підприємець ОСОБА_4, про що свідчить договір доручення від 01.04.2007 року, відповідно до якого АП НВП «Візит» доручило, а ПП ОСОБА_4 прийняв на себе організацію виконання авіаційно-хімічних робіт, які і були проведені 27-28 квітня 2008 року.

Також встановлено, що в квітні 2007 року на території Кривошиїнської сільської ради авіаційно-хімічні роботи проводились тільки ПП ОСОБА_4.

Колегією суддів також було встановлено, що відповідачі порушили Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, Інструкцію щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, Закон України «Про бджільництво», оскільки про наміри проведення авіаційно-хімічних робіт не були попереджені пасічники, не було отримано фітосанітарного та екологічного обґрунтування необхідності в проведенні таких робіт та застосування певного пестициду, не було отримано погодження на проведення робіт у територіальних установах державної санепідемслужби та Мінекобезпеки.

Відповідно до ч.1 ст.1187 ЦК України авіаційно-хімічні роботи, під час яких застосовувались засоби захисту рослин є джерелом підвищеної небезпеки, так як ця діяльність пов'язана з використанням, зберіганням та утриманням хімічних речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка здійснює цю діяльність, та інших осіб.

Тобто між сторонами виникли правовідносини щодо відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, які регулюються ст.1187 ЦК України.

Відповідно до ч.2 ст.1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Колегія суддів приходить до висновку, що дії приватного підприємця ОСОБА_4 не відповідали вимогам договору від 01.04.2007 року, а авіа-хімічні роботи виконувались ним та АП НВП «Візит» з порушенням вимог п.п. 5.2, 5.4, 5, 25, 5.26. Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.1996 року №382, якими передбачено, що :

авіаційне застосування пестицидів повинно здійснюватися тільки після фітосанітарного і екологічного узгодження необхідності його застосування та узгодження, не менше ніж за добу перед початком робіт, з територіальними установами державної санепідемслужби та Мінекобезпеки; замовник авіаційно-хімічних робіт за три доби до початку авіаційних обробок зобов'язаний здійснити певні попереджувальні заходи, в тому числі : сповістити населення цієї місцевості (по радіо, телебаченню, в пресі) про місце, строки і час проведення авіаційних обробок пестицидами і агрохімікатами; про заборону ближче ніж за один кілометр від місця авіаобробок здійснювати інші сільгоспроботи, випасати худобу; про необхідність вивезення пасік в інше місце медозбору, на відстань більше ніж п'ять кілометрів від місця проведення авіаобробок на термін до п'яти днів; після здійснення всіх попереджувальних заходів, пов'язаних з авіаційним застосуванням засобів захисту рослин, замовник повинен повідомити про це в територіальні установи державної санепідемслужби та Мінекобезпеки; командир повітряного судна, перед отриманням від замовника завдання на виконання авіаційно-хімічних робіт, повинен особисто впевнитися у наявності у замовника санітарного паспорту на право експлуатації аеродрому, отримати в замовника узгоджену з установами Держсанепідемслужби та Мінекобезпеки карт-схему угідь, які підлягають авіаційним обробкам, та впевнитися в здійсненні попереджувальних заходів в місцях майбутніх обробок, про що повинна бути відповідно відмітка в завданні замовника; забороняється здійснення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, які розташовані ближче п'яти кілометрів від місця постійного перебування медоносних пасік.

Позивачкою надано суду письмовий доказ - довідка виконкому Кривошиївської сільської ради від 24.12.2008 року (а.с.155), про те, що відстань між земельною ділянкою ОСОБА_3 та орендованими землями відповідача АПНВП «Візит» становить 100 метрів.

За цієї обставини, не попередивши населення, відповідачі не мали права здійснювати авіаційно-хімічні роботи.

Колегія вважає обґрунтованими доводи апеляційної скарги, що внутрішні господарські документи АПНВП «Візит», в яких зазначено про використання препарату «Карате», не є належним доказом відсутності вини відповідача в загибелі бджіл, оскільки використання препарату «Карате» не було погоджено з відповідними державними установами, які надають згоду на їх використання.

Відповідно до ст.. 1190 ЦК України, особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Колегія суддів приходить до висновку, що неправомірними діями відповідачів позивачці спричинена матеріальна шкода в розмірі 17559 грн., що підтверджено відповідними доказами та розрахунками, яких не оспорювали відповідачі.

Також колегія суддів вважає, що в результаті втрати пасіки позивачка понесла моральні страждання, які виразись в порушенні нормальних життєвих зв'язків, в необхідності докладати додаткових зусиль для відновлення пасіки, втрати стабільного доходу.

З урахуванням наданих доказів, виходячи з наявності підстав, передбачених ст. 1167 ЦК України, а також вимог розумності та справедливості, колегія суддів приходить до висновку про необхідність стягнення з відповідачів на користь ОСОБА_3 1650 грн. у відшкодування моральної шкоди .

Погоджуючись із зазначеним позивачкою розміром моральної шкоди, колегія суддів виходила з характеру та обсягу фізичних, душевних, психічних страждань, яких зазнала позивачка, тривалості і можливості відновлення майнових втрат, а також з урахуванням здоров'я потерпілої, тяжкості вимушених змін у її життєвих стосунках, часу та зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану.

Також, у відповідності до ст.88 ЦПК України з відповідачів на користь позивачки слід стягнути понесені нею судові витрати, заявлених в суді першої інстанції, а також всі судові витрати, пов'язані з розглядом справи в суді апеляційної інстанції.

На підставі викладеного, керуючись Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.1996 року №382, Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 30.01.2001 року №9, Законом України «Про бджільництво», ст.ст.16, 23, 1167, 1187, 1190 ЦК України, ст.ст. 1, 11, 15, 28, 30, 56, 60, 79, 94, 88, 303, 307, 309, 313, 315 ЦПК України, колегія суддів,  

вирішила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Рішення Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 14.05.2009 року скасувати.

Позов ОСОБА_3 до Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» і приватного підприємця ОСОБА_4 задовольнити в повному обсязі.

Стягнути солідарно з Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» і приватного підприємця ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 17559 грн. у відшкодування матеріальної шкоди, 1650 грн. у відшкодування моральної шкоди, 288 грн. 54 коп. витрат на оплату судового збору та 280 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржено в касаційному порядку до Верховного Суду України на протязі двох місяців з дня його проголошення.