Вернуться на карту ↩

Решение по делу № 2-134/11

Р І Ш Е Н Н Я

06 лютого 2012 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетрвоської області

в складі:

головуючого - судді Дігтярь Н.В.

при секретарі - Демяненко С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Верхньодніпровськ цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма Промінь»та підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» про визнання неправомірними дій та відшкодування майнової шкоди,

                                                                 В С Т А Н О В И В:

         До суду звернувся ОСОБА_1 з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма Промінь»та підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро», прохає визнати неправомірними та такими, що завдали значної матеріальної шкоди, дії відповідачів під час підготовки та здійснення ними 10 та 11 травня 2010 року авіаційної агрохімічної обробки посівів озимого ріпаку, які належать ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь»та стягнути з відповідачів 39780грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, посилаючись на те, що він з 1990 року займається бджільництвом: утриманням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва.

        З 1990 року до першої декади травня 2010 року пасіка, сформована з бджолиних сімей, переважно української степової породи, загальна кількість яких з березня 2010року складала 36 сімей,  кожна з яких займала окремий вулик, які належать йому на праві приватної власності, та розміщувалася на території присадибної ділянки належного йому домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

       Вказана пасіка зареєстрована за місцем його проживання у Верхньодніпровському районному товаристві бджолярів-любителів, а також за місцем фактичного розташування пасіки у Зарічанській сільській раді Верхньодніпровського району Дніпропетровської області,  має відповідний ветеринарно-санітарний паспорт №&0234, виданий 16 квітня 2010 року Управлінням ветеринарної медицини у Верхньодніпровському районі, відповідно даних якого пасіка за своїми характеристиками відповідає вимогам відповідних нормативних актів, які регламентують порядок утримання стаціонарних пасік, у тому числі «Вимог щодо розміщення і облаштування пасік», визначених Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30 січня 2001 року № 9 «Про затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл»(далі «Наказ від 30.01.2001 року № 9»).

        10 та 11 травня 2010 року ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство агрофірма Промінь» методом авіаційного розпилювання хімічного препарату захисту рослин проводило агрохімічну обробку посівів озимого ріпаку, які належать ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь», розташованих на трьох полях: №№ 70, 72 та 74, що знаходяться на території Зарічанської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області та безпосередньо межують, зокрема поле № 70 з територією, на якій розташовано с.Бородаївські Хутори.

       Зазначена авіаційна агрохімічна обробка здійснювалася силами авіаційної компанії «Агроавіа Дніпро»за допомогою гелікоптера Мі-2, із застосуванням синтетичних високотоксичних хімічних речовин класу пестицидів, застосування яких є надзвичайно небезпечним, оскільки препарати зазначеної групи в переважній більшості, характеризуються високою початковою токсичністю, та викликають загибель комах і личинок, особливо в перші 48 годин після обробки. Період захисної дії комбінованих інсектоакарицидів групи інсектицидів складає 15-20 днів після внесення. Препарати зазначеної групи переважно є стійкими до змивання атмосферними опадами.

         Проведення 10 та 11 травня 2010 р. приведеної вище авіаційної агрохімічної обробки ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь»та АК «Агроавіа Дніпро»здійснювалося полі №70 10 травня 2010 року, починаючи з 15 год. 35 хв. і здійснювалася до 16 год. 55 хв.;

11 травня 2010 року авіаційній хімобробці піддавалися поле № 74 та поле № 72, яка  проводилася з 10 год. 45 хв. до 12 год. 10 хв. поле № 74, та з 12 год. 35 хв. до 14 год. 05 хв. поле № 72;

       Температура повітря під час розпилювання отрутохімікатів 10.05.2010 р. становила від 21 С до 25 С, швидкість вітру від 3,0 до 4,0 м/с, 11.05.2010 р. від 18 С до 22 С, швидкість вітру 4,0 м/с;

       Станом на 10-11 травня 2010 року посіви озимого ріпаку, які належать ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь», розташовані на полях №№ 70, 72 та 74 перебували у фазі цвітіння, яке почалося приблизно 30 квітня- 1 травня 2010 року, тобто наприкінці 1-ї (першої) третини цієї фази, яка у даного виду сільськогосподарських культур триває від 25 до 30 днів.

       При здійсненні даної авіаційної агрохімічної обробки були допущені численні порушення вимог нормативно-правових актів, які регламентують господарську діяльність даного виду: не були попереджені пасічники, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблюваних засобами хімічного захисту рослин площ, не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації;

       Не було повідомлено пасічників, в тому числі і його, про ступінь і строк дії токсичності препарату, що буде застосовуватись, і необхідного часу ізоляції бджіл;

       Обробка посівів рапсу із застосуванням отрутохімікатів, повинна проводитися в період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години, та не допускати обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

       Авіаційне застосування пестицидів було здійснене без фітосанітарного й екологічного обґрунтування необхідності його проведення й узгодження, не менш, ніж за одну добу перед початком робіт, з територіальними установами державної санепідслужби та Мінекобезпеки.

       Командир гелікоптера Мі-2, який належить АК «Агроавіа Дніпро», перед одержанням у замовника завдання на виконання авіаційно-хімічних робіт, повинен був одержати у АФ «Промінь»погоджені з установами Держсанепідслужби та Мінекобезпеки карти-схеми полів, які підлягають авіаційним обробкам; переконатися в належному здійсненні запобіжних заходів у місцях майбутніх обробок, про що повинна бути зроблена відмітка в завданні замовника такого змісту: «Запобіжні заходи проведені в повному обсязі»ю.

         В результаті проведення зазначених вище авіаційних агрохімічних заходів силами АК «Агроавіа Дніпро»було здійснено обробку високотоксичними інсектицидами ентомофільних сільськогосподарських культур у тому числі на площах, які запилюються бджолами моєї пасіки.

         В результаті протиправних дій відповідачів під час проведення авіаційної обробки посівів рапсу із застосуванням отрутохімікатів, застосування Відповідачем-1 синтетичних високотоксичних пестицидів та розпилення їх Відповідачем 2 у ході авіаційно-хімічної обробки посівів озимого ріпаку, належних ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь», розташованих на полях №№ 70, 72 та 74, призвело до того, що хімічну обробку посівних площ, зайнятих озимим ріпаком, було проведено зі значним запізненням агротехнічних строків,  у кінці 1-ї , на початку 2- ї третини фази масового цвітіння ріпаку, тобто під час найактивнішого запилення даних сільськогосподарських рослин бджолами та, відповідно, найінтенсивнішого медозбору на цих площах, а не у фазі бутонізації рослин, як це передбачено вимогами правил, які регламентують застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл речовин. Через неповідомлення пасічників, у тому числі його, про планування авіахімічної обробки медоносних рослин, він був фактично позбавлений будь-якої можливості вжити належні та дієві заходи запобігання отруєння належних йому бджіл, мінімізації впливу небезпечних факторів на пасіку; масовий літ бджіл, викликаний фазою цвітіння озимого ріпаку на полі №70 та здійснення активного медозбору призвели до отруєння синтетичними хімічними сполуками практично всіх робочих бджіл його пасіки а потрапляння нектару з квітів рапсу, оброблених високотоксичними хімічними речовинами до вуликів, до загибелі тих бджіл, які на той час знаходилися у вуликах, а також личинок бджіл, які, під час росту та розвитку, в якості корму використовували отруєний пилок.

       Вищевказані дії відповідачів носили протиправний характер та призвели до масової загибелі бджіл належної йому пасіки у всіх бджолосімях, загальна кількість яких станом на 11 травня 2010 року складала 36 сімей, внаслідок чого загальна втрата кожної із зазначених бджолосімей склала понад 85 % дорослих бджіл.

       В результаті лабораторних досліджень, проведених Регіональною ДЛВМ у Дніпропетровській області було підтверджено наявність у відібраних зразках підмору бджіл належної йому пасіки та трави озимого ріпаку з площ посівів даної культури, які належать ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь», оброблених 10 - 11 травня 2010 року із застосуванням хімічних засобів захисту рослин, ідентичні хімічні сполуки, у тому числі, токсичну речовину із групи синтетичних піретроїдів.

       Кожна бджолосімя займала окремий вулик,. В якому знаходилося від 16 до 24 рамок, що в середньому становить 20 рамок.

       Враховуючи вартість однієї рамки 100грн, загальні збитки, завдані йому внаслідок неправомірних дій ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь»та АК «Агроавіа Дніпро»під час проведення авіаційної агрохімічної обробки посівів озимого ріпаку із застосуванням високотоксичних хімічних речовин класу пестицидів становлять 65грн. х 20 рамок х 36 бджолосімей х 85% = 39780грн..

         В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позовні вимоги, посилаючись на обставини,  викладені в позовній заяві. Позивач доповнив, що до належної йому пасіка, яка складається зі ста сімей та розташована в с.Бородаївські Хутори Зарічанської сільради, найближче розташоване поле №70, яке орендується АФ «Промінь»у громадян, та на якому відповідачем був посіяний озимий ріпак. Про обробіток посівів ріпаку він був повідомлений, але не був повідомлений про хімречовину, якою буде здійснюватися обробіток та необхідний період ізоляції бджіл. Обробіток посівів рапсу було здійснено в період його цвітіння. Він ізолював бджіл 9 травня 2010р та випустив 12 травня 2010р, в перший же день загинуло біля 50 відсотків льотної бджоли. Робоча бджола вилетіла з вуликів, але в той же день через деякий час почала падати біля  вуликів. В подальшому станом на 18 травня 2010р загинуло біля 85% льотної бджоли. До теперішнього часу він не може в повній мірі відновити бджолосімї.

       Представник відповідачів АФ «Промінь»та АК «Агроавіа Дніпро»Годованець Є.О. позовні вимоги не визнав, пояснив, що АФ «Промінь»було посіяно озимий ріпак на трьох орендованих полях №70,72 та 74 на території Зарічанської  сільради. Про наступний авіаційний обробіток посівів рапсу вони письмово повідомили сільраду та населення шляхом розклеювання обяв в населених пунктах в місцях загального користування та особисто позивача. Надали районній санепідемстанції всі необхідні документи перед обробітком полів,  за участю представника СЕС було складено акт про огляд полів та вертодрому. Але оскільки огляд полів було здійснено перед вихідними, в кінці робочого дня не було печатки райСЕС, а виникла термінова необхідність обробити ріпак, оскільки на нього напали шкідники, тому був наданий усний дозвіл на обробіток. Обробіток посіві було здійснено препаратом «Нурел Д»10 травня 2010р о 19 годині, після чого пішов дощ,  тому продовжено обробіток 11 травня 2010р зранку. Відповідач не оспорює факт обробітку посівів рапсу 10 та 11 травня 2010р на полях №70,72 та 74 препаратом Нурелл Д, що було проведено з дотриманням всип вимог до такого обробітку. також не встановлено причину загибелі бджіл пасіки позивача, тому вимоги позивача безпідставні.

        Дії АК «Агроавіа Дніпро»також є правомірними за тими підставами, що між АК «Агроавіа Дніпро»та АФ «Промінь»було укладено договір про авіаційний обробіток полів, які орендує АФ «Промінь»з посівами рапсу, хімпрепаратом «Нерелл Д», про що було укладено договір та оформлено всі належні документи. Дозволу СЕС дійсно не було, але був акт обстеження полів працівниками СЕС, заборони на обробіток не було, ніяких порушень при огляді полів СЕС не встановила. 10 травня 2010р авіа обробіток проводився з 19 до 20 години, про що відмічено в бортовому листку, та 11 травня 2010р зранку. Місце вертодрому було узгоджено в акті СЕС.

         Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши докази по справі, вважає, що позовні вимоги  підлягають задоволенню частково за слідуючими підставами:

        Згідно ч.1 ст.1166 ЦК України- майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим майновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

         В ході судового розгляду встановлено, що з квітня 2010 року позивач є членом Верхньодніпровського районного товариства бджолярів-любителів. 16 квітня 2010р йому було видано членський квиток №234, який містить відмітки про сплату членського внеску в 2010р, та наявності 36 бджолосімей в 2010році (а.с.14), що також підтверджується довідкою голови Верхньодніпровського районного товариства бджолярів-любителів від 21 травня 2010р №13- ОСОБА_3 (а.с.13).

Станом на перше півріччя 2010р належна позивачу на праві приватної власності пасіка, складалася із 360 бджолосімей, була розташована на території домоволодіння, належного позивачу, за адресою с.Бородаївські Хутори вул..Молодіжна, 19 Зарічанської сільради  Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, відповідно вимог ч.2 ст.15 Закону України від 22 лютого 2000 року № 1492-III «Про бджільництво»- розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою, та підтверджується довідкою Зарічанської сільради від 09 липня 2010року №569. Пасіка є стаціонарною, зареєстрована за місцезнаходження пасіки та внесена в по господарську книгу Зарічанської сільради. Особовий рахунок №199 (а.с.12).

16 квітня 2010року позивачу було видано ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, ветеринарне обслуговування якої покладено на Верхньодніпровську районну державну лікарню ветеринарної медицини, відповідно вимог ст.13 Закону України «Про бджільництво»- з метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, епізодичний стан пасіки задовільний (а.с.15).

       Станом до 10 травня 2010р ветеринарний стан пасіки не досліджувався, але 18 травня 2010р будь-які обставин, що свідчили б про негативний ветеринарно-санітарний стан пасіки відсутні.

        Згідно даних ветеринарно-санітарного паспорту станом на 18 травня 2010р пасіка складалася з 36 бджолосімей, але бджолосімї ослаблені, на дні вуликів спостерігається велика кількість загиблої бджоли, ветеринарно-санітарний стан пасіки задовільний (а.с.15).

        Згідно довідки Зарічанської сільради від 29 листопада 2010р посіви озимого рапсу були розташовані на полях №70,72,74 відповідно площею 127га, 48га, 106га, на території Зарічанської сільради.

      Відповідно довідки Зарічанської сільради від1 лютого 2011р від домоволодіння ОСОБА_1, де стаціонарно розташована належна йому пасіка, до найближчої межі поля №70 становить 2500м, до найвіддаленішої межі поля №70 4800м.

       05 травня 2010р між Товариством з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма Промінь»та підприємством «Авіаційна компанія «Агроавіа Дніпро»було укладено договір підряду №032на авіаційно-хімічні роботи, предметом якого було внесення інсектициду препарату Нурел Д на площі 289га. Також п.2.2.5 Договору АФ «Промінь», як замовник, зобовязався сумісно з райСЕС узгодити поля, які підлягають обробітку, дотриманням карантинних заходів.

       10-11 травня 2010р було здійснено авіаційним методом хімобробіток вищевказаний полів №70,72,74, на яких розташовані посіви озимого рапсу, належні відповідачу АФ «Промінь», що було підтверджено представниками відповідачів, та підтверджується завданням на виконання авіаційно-хімічних робіт.

        За даними завдання на політ №300301 командиру повітряного судна Мі-2 час прибуття в с.Заріччя 14.55годин, час вильоту  з с.Заріччя 11 травня 2010р- 11.05година.

        Згідно даних Дніпропетровського обласного центру з гідрометеорології - в районі аеропорту Дніпропетровськ, де розташована найближча до с.Бородаївські Хутори метеорологічна станція, були такі погодні умови: 10 травня в період 17-20години невеликий дощ, вітер 2м/с, 11 травня 2010р в період з5-11голин без опадів, вітер 3м/с. Кількість опадів склала 10 травня 0,6мм, 11 травня в нічний час-0,8ммм

        Суд не може прийняти до уваги заперечення представників відповідача в тій частині, що 10 травня 2010р пройшов дощ, тому було змито всі хімічні сполуки на посівах рапсу, оскілки самі представники підтвердили, що повторний обробіток посівів не проводився, таким чином, препарат мав свою призначену дію на шкідників на посівах рапсу, для загибелі яких і було проведено авіахімічний обробіток посівів рапсу.

           Позивач підтвердив суду, що був попереджений про наступну агрохімобробіток 10 травня 2010року, тому закрив бджіл 9 травня 2010р, а відкрив вранці 12 травня 2010р.

         Але не був попереджений про обробіток 11 травня 2010р, яким саме препаратом та строк ізоляції бджіл.

         Загибель бджіл почалася в той же день як він відкрив бджіл, вони почали повертатися до вуликів та гинути.

        

         За вимогами ст..37 Закону України  Про бджільництво» - фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату

Відповідно до вимог "Інструкції по профілактиці отруєнь бджіл пестицидами", затвердженою Всесоюзним виробничо-науковим об'єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Союзсельхозхимия" і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.89 року: п 7.1.1. Профілактика отруєнь бджіл базується на беззаперечному дотриманні вимог ст. 30 Закону України "Про бджільництво", суворому дотриманні регламентацій застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл речовин.

7.1.2. Власників пасік сповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл.

7.1.3. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години.

7.1.4. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

7.1.5. На період обробки бджоляру необхідно вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні отрутохімікату.

         В тексті оголошення, яке було розклеєне в населених пунктах, відповідачем-1, в порушення вищевказаного законодавства, не було вказано назву отрутохімікату, яким буде здійснюватися обробіток посівів рапсу та час ізоляції бджіл, про що підтвердили суду сторони, а також свідки та сам позивач.

        13 травня 2010р була створена комісія, до складу якої увійшли  сільський голова Зарічанської сільради Верхньодніпровського району ОСОБА_4, голова Верхньодніпровського районного товариства бджолярів ОСОБА_3,депутат Зарічанської сільради ОСОБА_5, та яка в присутності бджолярів села, в тому числі і позивача,  12 травня 2010 року провела перевірку його пасіки, в результаті якої було виявлено значну загибель бджіл, візуально причину чого встановити неможливо. Але виникла підозра, що 10- 11 травня ТОВ АФ «Промінь»проводився авіахімобробіток посівів ріпаку, що і могло стати причиною масової загибелі бджіл.

Затвердженими зам.Головного держлікаря СРСР 21 серпня 1979р, № 2051-79 Уніфікованими правилами відбору проб сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, та обєктів навколишнього середовища: 3.2.1. відбирати проби, призначені для систематичного контролю, мають право кваліфіковані  працівники уповноважені відповідними державними органами для відбору проб; 3.2.2. Для відбору проб в аварійних випадках створити спеціальну комісію, в склад якої, крім уповноваженого для відбору проб особи, повинні входити представники адміністрації, на території якої відбираються проби, та інші особи.

          Для встановлення причин, які спричинили масову загибель бджіл у всіх бджолосімях пасіки позивача, 13 травня 2010 року уповноважена особа Верхньодніпровського районного товариства бджолярів ОСОБА_3 звернувся до спеціалістів Верхньодніпровської районної державної лабораторії ветеринарної медицини у Дніпропетровській області, в результаті чого була створена комісія у складі  спеціаліста державної служби ветеринарної медицини директора Верхньодніпровської РДЛВМ ОСОБА_6, голови Верхньодніпровського районного товариства бджолярів ОСОБА_3, яка 11 травня 2010 року у присутності депутата Зарічанської сільської ради ОСОБА_7 провела відбір зразків підмору (загиблих) бджіл, на пасіках чотирьох чотирнадцяти бджолярів-жителів території Зарічанської сільради, в тому числі на пасіці позивача, яка містила склад 36 бджолосімей,  про що було складено Акт від 13.05.2010 року.

       Зазначені зразки підмору бджіл у кількості 14-х проб 14.05.2010 року для встановлення причини масової загибелі бджіл, були передані для проведення необхідних лабораторних досліджень до Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини при Управлінні ветеринарної медицини в Дніпропетровській області.

       Вказана установа 26 березня 2010року має атестат акредитації  та свідоцтво про атестацію від 10 квітня 2007р, для встановлення наявності пестицидів застосовується методика газорідин та тонкослойної хроматографії в рослинах, ґрунті, водоймах. Випробувальна лабораторія ветеринарної медицини, провівши дослідження отриманих зразків підмору бджіл, зазначених вище, встановила, що у надісланому середньому зразку бджолиного підмору виявлено токсичну речовину із групи синтетичних пиретроїдів, про що було складено Звіт про результати досліджень № 381/3 від 21 травня 2010 року..

       З метою встановлення наявності на посівах озимого ріпаку, посіви якого розміщені на полях №№ 70, 72 та 74, синтетичних високотоксичних хімічних речовин класу пестицидів в результаті їх внесення ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь»та АК «Агроавіа Дніпро»під час здійснення авіаційної агрохімічної обробки зазначених посівів, належних Відповідачу-1, голова Верхньодніпровського районного товариства бджолярів ОСОБА_3 звернувся з відповідним проханням до Верхньодніпровської РДЛВМ та Зарічанської сільської ради, на території якої знаходяться вищевказані поля. Комісія в складі спеціаліста державної служби ветеринарної медицини  директора Верхньодніпровської РДЛВМ ОСОБА_6, голови Верхньодніпровського районного товариства бджолярів ОСОБА_3, чв. Присутності уповноваженої особи Зарічанської сільради землевпорядника ОСОБА_9  31 травня 2010 провела відбір зразків трави озимого ріпаку, у тому числі з поля № 74, про що було складено Акт від 31.05.2010 року.

        Відібрані зразки трави озимого ріпаку у кількості 1-єї проби 31.05.2010 року були передані для проведення необхідних для встановлення вмісту токсичних речовин лабораторних досліджень до Регіональної ДЛВМ у Дніпропетровській області, яка, провівши дослідження отриманого зразку трави озимого ріпаку, вказаного вище, встановила, що у надісланому середньому зразку трави рапсу виявлено токсичну речовину із групи синтетичних піретроїдів, про що було складено Звіт про результати досліджень № 477/1 від 04 червня 2010 року.

        Посилання представника відповідача АФ «Промінь»на те, що в акті відбору зразку трави рапсу вказано поле №71, тому акт не відповідає обставинам, на які посилається позивач, безпідставне, оскільки сам представник відповідача пояснив, що  на полі №71 знаходяться посіви пшениці, посіви рапсу були на трьох полях №70,72,74. Довідкою Зарічанської сільради підтверджується, що відбір трави озимого рапсу 31 травня 2010р брався з поля №74,  на полі №71 була посіяна пшениця.

         Таким чином, в результаті лабораторних досліджень, проведених Дніпропетровською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини було підтверджено наявність у відібраному одному середньому зразку підмору від 36 бджолосімей належної позивачу пасіки та трави озимого ріпаку з площ посівів даної культури, які належать ТОВ «ВСП агрофірма «Промінь», оброблених 10 -1 травня 2010 року із застосуванням хімічних засобів захисту рослин ідентичних хімічних сполук, у тому числі, токсичну речовину із групи синтетичних піретроїдів (а.с.19).

         Представник відповідача АФ «Промінь»підтвердив суду що повторний обробіток пестицидами посівів трави озимого ріпаку після обробітку 10-11 травня 2010р на полях №70,72 та 74, не проводилося, оскільки вказаний обробіток мав свою дію на шкідників і повторного не потребувалося. Даний факт підтвердив представник відповідача АФ «Промінь».

         Також представник відповідача визнав факт, що тільки на полях №70,72 та 74 був посіяний озимий ріпак, тому було взято зразок трави ріпаку з одного поля.

        

         В ході авіахімобробітку посівів озимого ріпаку відповідачами було порушено вимоги Наказу Міністерства охорони здоровя України від 18 грудня 1996 року № 382 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів», п.5.1 якого вказано, що авіаційне застосування пестицидів повинне здійснюватися тільки після фітосанітарного та екологічного обґрунтування необхідності його проведення та  узгодження, не менше, ніж за добу перед початком робіт, з територіальними установами державної санепідемслужби та Мінекобезпеки.

        Як встановлено в ході судового розгляду, відповідач АФ «Промінь»не мав дозволу ні Верхньодніпровської райепідемстанції на Мінекобезпеки для проведення обробітку належних йому посівів озимого ріпаку на полях №70,72,74 розташованих на території Зарічанської сільради.

        Даний факт підтвердили допитані в якості свідків головний санітарний лікар Верхньодніпровської РСЕС ОСОБА_10 та помічник лікаря райСЕС ОСОБА_11

       Посилання  представника відповідача-1 на його звернення 7 травня 2010р до райСЕС з заявою про надання дозволу на авіахімобробіток посіві озимого ріпаку та виїзд на поля і складання ОСОБА_11 акту, не є дозволом на проведення вказаних робіт та підставою їх проведення.

Відповідно п.5.4. Наказу Міністерства охорони здоровя України від 18 грудня 1996 року № 382 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів»- командир повітряного судна, перед отримання у замовника завдання на виконання авіаційно-хімічних робіт,  повинен особисто впевнитися в наявності санітарного паспорту у замовника на право експлуатації аеродрому (вертодрому), та отримати у замовника  узгодження з установами Держсанепідемстанції та Мінекобезпеки карти-схеми полів чи лісних масивів, які підлягають авіаційним обробіткам, та впевнитися в проведенні попереджувальних заходів в місцях майбутніх обробіток, про що повинна бути відмітка в завданні замовника такого змісту: "Попереджувальні заходи проведенні в повній мірі"

6.2.4. Відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і норм при авіаційному застосуванні пестицидів покладається на замовника виконання авіаційних робіт та власника повітряних суден сільгоспавіації.

Таким чином, спільні неправомірні дії обох відповідачів при проведенні авіахімобробітку вищевказаних посівів озимого рапсу на полях №70,72,74, проведені в порушення вимог законодавства, тому відповідачі повинні нести солідарну відповідальність перед позивачем за завдану йому майнову шкоду згідно вимог ст.1190 ЦК України.

         Як підтвердили суду позивач, свідки ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_11, яка як представник СЕС 7 травня 2010р досліджувала поля майбутнього хімобробітку, проведення відповідачами авіахімобробітку посівів озимого рапсу 10 та 11 травня 2010р мало місце в період квітування посівів озимого рапсу.

        Згідно висновку судово-біологічної експертизи  від 21 жовтня 2011року-п.1- агрохімічна обробка посіві медоносних рослин, втому числі озимого ріпаку, за умови перебування їх у фазі цвітіння, із застосуванням синтетичних високотоксичних хімічних речовин класу пестицидів, до яких відноситься висококомбінований інсектоакарицид групи інсектицидів широкого спектру дії для знищення комплексу сисних і гризучих комах, таких, що відкрито живуть та обмеження розвитку рослиноїдних кліщів, препарат Нурелл-Д (к.е.) виробництва США, за умови перебування їх у фазі цвітіння, є недопустимою з огляду на те, що  проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур, які розташовані ближче 5км від місця постійного перебування медоносних пасік, забороняється - п.п.а п.5.26 розділу 5 державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України».

        За даними Зарічанської сільради місце розташування пасіки позивача перебуває на відставні менше ніж три кілометра від обробленого відповідачами поля №74 з посівами озимого ріпаку.

        Препарат Нурелл_-Д (хлорпірифос,500г/л+ циперметрин, 50г/л), виробництва США, зареєстрований Укредержхімкомісією, відноситься до комбінованих інсектоакарицидів групи пестицидів широкого спектру дії, володіє кишковою, контактною, фумигатною, локально-ссистемною і репелентною діями. Впливає на нервову систему комах, що дуже швидко порушує їх здатність  переміщуватися в просторі, а потім призводить до їх загибелі в результаті загального паралічу всіх рухливих органів комах. Період токсичної дії на комах становить 2-4 тижні залежно від виду комахи, а також погодних умов. Висока токсичність впливу- негайна загибель комах і їх личинок після обробки. Становить 1 клас небезпеки, тобто високо небезпечний для бджіл. Застосовується в тому числі і проти шкідників ріпаку, під час перебування посівів даної культур и у фазі зеленого бутона, тобто до цвітіння. Обробіток повинен проводитися рано вранці або пізно ввечері, прикордонно-захисна зона до бджіл не менше пяти кілометрів, обмеження польоту бджіл 90-120годин.

        Відповідачами було застосовано вказаний токсичний хімічний препарат в період цвітіння озимого ріпаку, позивача не було попереджено про термін дії препарату та термін ізоляції бджіл, що становить від 90 годин (чотири доби) до 120 годин (пять діб) (п.7 висновку експертизи).

        Враховуючи, що відповідачем АФ «Промінь»не було попереджено бджолярів, в тому числі і позивача, про строк дії препатару та строк ізоляції бджіл, позивачем бджоли належної йому пасіки були відкриті для льоту через дві доби після обробітку- вранці 13 травня 2010року (п.2 експертизи).

        Судово-біологічною експертизою (п.5) - встановлено, що  згідно результатів лабораторних досліджень. Проведених регіональною ДЛВМ у Дніпропетровській області, було встановлено, що у надісланому середньому зразку бджолиного підмору, відібраної з стаціонарної пасіки, належної позивачу,  виявлено токсичну речовину із групи синтетичних пиретроїдів, про що складено звіт №381/3 від 21 травня 2010року. Також при дослідженні зразків озимого ріпаку, відібраних з посівних площ, на території зарічанської сільради належних АФ «Промінь», авіаційна хімічна обробка яких була проведена вилами АК «Агроавіа Дніпро»10-11 травня 2010р із застосуванням препарату Нурелл-Д, встановлено у надісланому середньому зразку трави рапсу виявлено токсичну речовину із групи синтетичних піретроїдів, що зазначено у Звіті від 31 травня 2010р №477/1.

         Таким чином, було виявлено наявність у відібраних зразках підмору бджіл з пасіки позивача та трави озимого ріпаку з площ посівів зазначеної культури, які належать АФ «Промінь»оброблених 10-11 травня 2010р із застосуванням хімічних засобів захисту рослин аналогічних хімічних сполук, віднесених до 1-го класу небезпечності.

          Враховуючи те, що відстань від пасіки позивача є меншою ніж прикордонна захисна зона для бджіл, яка повинна становити не менше пяти кілометрів, здійснення авіа хімічної обробки (метолом авіаційного розпилювання хімічного препарату Нурелл-Д, посівів озимого ріпаку ТОВ АФ «Промінь»на полях №70,72 та 74 на території Зарічанської сільради проведеної 10 та 11 травня 2010о відповідачами. Могло викликати шкідливу дію сполук, що